Mesures de seguretat davant el COVID

El nostre Spa Nuku, aquesta compromès a la cura i benestar de el client, i per això s'ha implementat uns protocols de seguretat i prevenció contra el COVID-19, a raó de les directrius establertes per les autoritat sanitària, formant al nostre personal perquè la seva estada sigui segura.

És per això que se'ls informa de les mesures de prevenció implementades i de la necessitat del seu compliment per part dels nostres clients que a continuació detallem:

Com a mesura preventiva els clients hauran de complir les següents indicacions: